Blokweg Financieel Adviseurs is vandaag geopend van 08:30 tot 19:00 uur
(088) 050 18 00 06 27617051 info@blokweg.nl

Disclaimer


Blokweg verzekeringen en financieringen, hierna te noemen Blokweg, verleent u hierbij toegang tot blokweg.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Blokweg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op blokweg.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Blokweg verzekeringen en financieringen.

Beperkte aansprakelijkheid
Blokweg spant zich in om de inhoud van blokweg.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op blokweg.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blokweg.

In het bijzonder zijn alle prijzen op blokweg.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op blokweg.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blokweg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blokweg. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blokweg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.